Notícies

16/11/2017

Válida sin barreras, empresa col·laboradora del projecte SILENCIS

“Silencis” és un projecte orientat als infants que estableix una estreta relació entre l'art i l'educació actual a través d'exposicions, espectacles, classes magistrals i actuacions ciutadanes.

"Silencis_al Bosc de la Pabordia" és un projecte que pretén fer viure als infants noves experiències relacionades amb el silenci.

Aquesta iniciativa és una proposta global que vol establir una relació directa entre l'art i l'educació actual a través del silenci. Amb l'objectiu d'enriquir la formació s'ensenya als nens a mirar d'una altra forma en el camí del coneixement, assimilant el silenci com una base per a l'equilibri, la reflexió, la creativitat, la concentració i el repòs. Observar el silenci com una eina també váida per trencar barreres.

“Silencis” ofereix durant cinc dies, cinc visions o perspectives diferents relacionades amb el silenci: arts visuals, sonores, performativas, filosòfiques i arquitectòniques: 6 exposicions, 2 espectacles, 4 classes magistrals, sortides i accions ciutadanes a càrrec de quinze professionals i artistes.

Per un món sense barreres!