Notícies

13/03/2013

Segell Bequal

Certificat per a les empreses socialment responsables amb la discapacitat.

És la seva empresa socialment responsable amb la discapacitat? Si és així, pot acreditar-ho amb aquest nou certificat, el segell Bequal, que distingeix els negocis socialment responsables amb les persones discapacitades.

Per obtenir-lo, les companyies han de complir el seu compromís social amb la discapacitat en diferents àmbits: estratègia i lideratge, gestió de recursos humans, accessibilitat, compra responsable, clients, acció social i comunicació.

Encara que poden sol·licitar-lo tot tipus d’empreses, està especialment pensat per a les de més de 50 treballadors i presenta 3 nivells de valoració: Bequal, Bequal Plus i Bequal Premium, segons el seu grau de compromís amb les persones amb diversitat funcional. Un cop aconseguit, té una vigència de 3 anys, i pot renovar-se anualment.

El Segell Bequal és otorgat per la Fundación Bequal, formada pel CERMI, la Fundació ONCE, FEACEM i la Fundació Seeliger i Conde Diversity. L’objectiu d’aquest certificat? Promoure la inclusió de les persones amb algún tipus de discapacitat.