Notícies

06/04/2018

La Síndicatura de Greuges de Barcelona actua d’ofici amb l'accés en centres de salut

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha actuat d’ofici sol·licitant informació a la comissionada de salut sobre els diferents aspectes que afecten a l’atenció a la salut de la ciutat.

 

Als centres públics de salut com els Centres d’Atenció primària (CAP) o els centres hospitalaris d’atenció a les urgències de la ciutat de Barcelona hi ha dificultats d’accessibilitat per part d’alguns usuaris. 

El Consorci Sanitari de Barcelona ha indicat que els centres públics de salut de la ciutat no disposen de plans d’accessibilitat ni documents equivalents tot i que disposen de cadires de rodes, grues adaptades, ascensors capacitats per gent amb cadira de rodes i lliteres amb rodes per mobilitzar els malalts que ho necessitin. Tot i això, consten queixes per dificultats d’accés a algun equipament sanitari degut a la manca d’accés al transport públic o per la localització del centre.

La Síndica de Barcelona, Mª Assumpció Vilà, ha recomanat a la comissionada de salut que es promogui una coordinació del Consorci sanitari de Barcelona amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per tal de garantir l’accessibilitat als centres sanitaris de la ciutat.

 

Font: diarideladiscapacitat.cat