Notícies

14/08/2018

La importància de tenir un turisme adaptat per a les persones amb discapacitat

Tothom mereix gaudir dels serveis turístics accedint sense dificultats i en igualtat de condicions, desafortunadament, molts serveis no estan adaptats per a les persones amb discapacitat.

La falta d'accesibilitat no solament afecta a les persones amb alguna discapacitat, sinó que també és un problema per als establiments i serveis turístics que no poden aprofitar aquest sector del mercat, posant-se en evidència la pèrdua de possibles ingressos per no comptar amb aquests clients.

Però el realment important es aconseguir l'accessibilitat universal del transport, accessos, allotjaments, productes i serveis, perquè totes les persones amb discapacitat lleu o greu, puguin gaudir d'ells.

A més, Espanya és una de les societats més envellides del món, la qual cosa significa que encara és més necessària la universalitat d'accessos a qualsevol servei.

Una de les dificultats més conegudes per a les persones amb discapacitat son les barreres arquitectòniques que presenta l'entorn, o sigui, les infraestructures inclosa la informació i la tecnologia, però també existeixen les barreres socials referint-se a la formació de les empreses d'àmbit turístic, falta de conscienciació sobre l'accessibilitat, així com els prejudicis i la discriminació cap a alguns col·lectius d'usuaris. Existeix molt desconeixement sobre les necessitats específiques del col·lectiu i també sobre les barreres psicosocials. També existeix una falta d'informació fiable en matèria d'accessibilitat que és la que implica més risc per al turista, és per això que encara ens queda molt per millorar.


Per un món més solidari i sense barreres!

 

Font: www.compromisoempresarial.com