Notícies

21/11/2013

IVA superreduït per als vehicles destinats a persones amb discapacitat

S'extén l'IVA superreduït per la compra de vehicles per a persones amb mobilitat reduÏda, adquirits per entitats o fundacions.

El ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques prepara una modificació del reglament de l’Impost del Valor Afegit (IVA) que beneficiarà al sector de la discapacitat.

En concret, extendrà l’IVA superreduït a la compra de vehicles destinats a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que siguin adquirits per entitats de caràcter social, com associacions o fundacions, que presten serveis de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència a persones amb diversitat funcional.

Fins a la data, l’IVA superreduït s’aplicava a l’adquisició de vehicles per part de persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda o famílies d’aquestes persones per a servei propi, a títol personal, però pràcticament quedaven excloses les compres per part d’entitats socials, que només podien acollir-se a aquest benefici fiscal passats 4 anys de la compra d’un únic vehicle.

L’extensió està prevista que entri en vigor l’1 de gener de 2014. Ja queda poc.