Notícies

04/02/2013

És la seva empresa inclusiva amb les persones discapacitades?

El CERMI elabora un test d’evaluació que determina les estratègies de RSC/Discapacitat

 La seva empresa té en compte les persones amb discapacitat en els processos de selecció de personal? El seu edifici compta amb salvaescales o pujaescales? Són els seus productes i serveis accessibles?

A partir d’ara, qualsevol empresa podrà valorar les seves polítiques i estratègies en matèria de responsabilitat social corporativa i discapacitat (RSC) a través d’un qüestionari elaborat pel CERMI (Comitè Espanyol Representant de Persones amb Discapacitat).

D’aquesta manera fàcil i ràpida, les companyies podran valorar si són organitzacions inclusives des del punt de vista de la discapacitat.

Les empreses hauran de respondre una sèrie de preguntes que s’agrupen en 7 blocs: Estratègia i lideratge, Gestió de RR.HH, Accessibilitat, Compra responsable, Clients, Acció Social i Comunicació.

Amb les respostes, el programa determina l’abast i la intensitat de les estratègies de RSC/Discapacitat, senyalant els àmbits de progressió i millora.

Test d’evaluació aquí