Notícies

07/08/2018

Equipaments i serveis mínims perquè una platja sigui accessible

La platja és el lloc preferit per passar les vacances en els calorosos dies d'estiu. Desafortunadament, hi ha persones amb mobilitat reduïda que no poden gaudir del mar per falta d'accessibilitat.

Perquè tots puguin gaudir de la platja, hi ha uns equipaments i serveis que us detallem a continuació: 
Accés a l'entorn de la platja:

Ha d'existir un estacionament proper a la platja amb places reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Ha d'haver-hi un mitjà de transport públic accessible amb el qual pugui accedir-se a la platja en cas de ser una platja urbana.

Senyalització: Indicacions d'adreça cap a la platja, recorregut, serveis i instal·lacions que disposa. 

Vorera o passeig marítim: L'ample lliure de pas mínim serà d'1,20 m per permetre el pas d'una cadira de rodes, no obstant això, l'amplària de la vorera o el passeig marítim ha de calcular-se sobre la base del flux per als vianants previst.

Quan hagi de fer-se un canvi d'adreça l'espai lliure de gir mínim serà d'1,80 m. de diàmetre.

L'altura lliure mínima de pas serà de 2,20 m. No existiran elements volats que constitueixin un risc per a persones amb discapacitat visual.

El paviment serà homogeni i antilliscant. No existiran ressaltis, desnivells o graons.

Els accessos a la platja amb desnivell se salvaran per mitjà de rampes accessibles

Senyalització dels punts accessibles de la platja i els seus serveis:
– Ample mínim de la rampa:
120m. Longitud<3m. Inclinació màxima10% 3m.
– Replà intermedi: 1,50m.x 1,50m.
– Passamans:
A banda i banda: Perllongats 30cm. en els extrems.

– Tindrà una zona d'ombra amb ombrel·les i hamaques que permetin l'estada perllongada dels usuaris on podrà realitzar-se la transferència des de la cadira de rodes a la cadira amfíbia.

Vestuaris i dutxes adaptats

Socorristes i personal de suport

Ha d'haver-hi un personal de suport i socorristes formats per a l'atenció de persones amb discapacitat. 

Ajudes tècniques disponibles per a persones amb discapacitat

Es disposarà de cadires i crosses amfíbies, armilles i cèrcols de flotació, grues per a la transferència de la persona amb mobilitat reduïda des de la cadira de roda a la cadira amfíbia.


I ara sí, a gaudir d'un estiu accessible!Font: accesibilidad.aspaym.org