Notícies

16/10/2014

Aprovada la nova Llei d'Accessibilitat

Es destinarà una partida a suprimir barreres arquitectòniques.

El Parlament de Catalunya aprova per unanimitat la Llei d'Accessibilitat, que estableix les condicions mínimes perquè els espais públics, els serveis, els transports i les comunicacions s'adaptin a les persones amb discapacitat.

Entre altres aspectes, el text estableix que la planificació dels espais urbans garanteixi l'accessibilitat de tots els ciutadans, i que les promocions d'habitatge públic reservin un percentatge de pisos per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

També estableix que el personal d'atenció al públic ofereixi orientació i ajuda personalitzada a les persones amb diversitat funcional; que es garanteixi l'aprenentatge i l'ús del sistema Braille als alumnes amb discapacitat visual i auditiva, i que les administracions públiques elaborin plans d'accessibilitat.

La nova llei també fixa que el govern ha de destinar partides de cada exercici pressupostari destinades a la promoció de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, i multarà les infraccions amb penes de fins a 300.000 euros. Aquestes infraccions poden ser, per exemple, la falta de manteniment dels elements necessaris per garantir l'accessibilitat als edificis o a la via pública.

A Catalunya actualment hi ha més de 500.000 persones amb diversitat funcional que podrien beneficiar-se de les modificacions del nou text.

Un nou pas cap a un món sense barreres.