Notícies

14/09/2018

Acord unànime en el Senat a favor d'eximir els peatges a les persones amb mobilitat reduïda

El Comitè Español de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) va proposar eximir del pagament del peatge en autopistes als vehicles de persones amb mobilitat reduïda, acció que va ser recolzada per unanimitat per tots els grups del Senat.

La iniciativa ja està en tràmit parlamentari per declarar exempts de pagament tots els vehicles de persones amb mobilitat reduïda quan fan ús d'autopistes, per la qual cosa es farà una modificació de l'actual llei de Carreteres, aprovada el 2015.

El CERMI denúncia en el seu informe que la situació dels drets de les persones amb discapacitat a Espanya contínua sent precària i deficitària comparada amb altres països de la Unió Europea. A més, el Comitè recorda que l'absència d'accessibilitat dels sistemes de transport públic porta a les persones amb discapacitat a fer un ús més intensiu del vehicle privat. 

Amb aquesta mesura, es pretenen millorar les polítiques d'acció positiva a les quals estan obligats els poders públics per afavorir la inclusió de les persones amb discapacitat en la societat. 

 


Font: servimedia.es