Notícies

15/07/2020

PUA 2020 Prestació d'atenció social a persones amb discapacitat a Catalunya

S'han tornat a posar a disposició dels ciutadans de Catalunya, que compleixin els requisits exigits, els ajuts i prestacions PUA 2020. Ajudar a l'adquisició de productes per a fomentar l'autonomia de persones amb discapacitat.