Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma SPATIUM comunitat veïns Lleida

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales SPATIUM

PROVÍNCIA
Lleida

DESCRIPCIÓ

Plataforma salvaescales SPATIUM instal·lada en l'entrada d'una comunitat veïns Lleida. Malgrat les reduïdes dimensions del replà inferior, la plataforma s'ha pogut adaptar sense problemes, permetent l'accés dels usuaris de manera frontal o lateral.

D'altra banda, la guia en alumini amb perfil rodó permet que s'utilitzi com a passamans quan la plataforma salvaescales aquesta en desús.

Altres casos d'èxit a Lleida