Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma salvaescales Valencia - Museros model DECOR

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales DÉCOR

PROVÍNCIA
Valencia

DESCRIPCIÓ

Plataforma salvaescales instal·lada a València - Museros model DECOR. S'ha realitzat un muntatge multiplanta, salvant els varis nivells de l'habitatge. Per facilitar el pas de la plataforma i optimitzar l'espai, ha estat necessari llevar la baranda. En el seu lloc, s'ha situat la doble guia i els pals, fixats als graons. D'aquesta manera, la guia funciona també com a passamans.

Altres casos d'èxit a Valencia