Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma salvaescales SPATIUM per a tram recte a Prat Llobregat

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales SPATIUM

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ

Plataforma salvaescaleras SPATIUM per a tram recte d'escales a Prat Llobregat-Barcelona. En aquest cas, s'ha optat per fixar la màquina als graons, seguint el costat esquerre de l'escala. 

En estar instal·lada en una comunitat de veïns s'ha volgut dotar la plataforma d'una major vesatilitat. Per a això, s'ha col·locat un seient abatible, la qual cosa permet el transport de persones majors o amb mobilitat reduïda. 

SPATIUM és una solució salvaescaleras que no requereix obres. Això es tradueix en una instal·lació ràpida i un menor cost en mà d'obra.

Altres casos d'èxit a Barcelona