Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma salvaescales Spatium en negoci accessible d’Almeria

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales SPATIUM

PROVÍNCIA
Almería

DESCRIPCIÓ

Tots els negocis haurien de ser accessibles, primer per un fet universal de garantir l'accés de totes les persones a ell, i segon perquè és una gran oportunitat de negoci: a més clients, més oportunitats de venda.

Aquest establiment d'Almeria, va instal·lar una plataforma salvaescales a l'entrada en la qual 5 graons dificultaven l'accés a les persones amb mobilitat reduïda o discapacitat.

La plataforma Spatium és un model molt estètic i que queda ben integrat a l'entorn. A més, la guia de la màquina serveix, a més, de passamans.

Spatium és un salvaescales ideal per a salvar les escales rectes de negocis, locals, restaurants, edificis públics o privats i comunitats de propietaris.