Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma salvaescales SPATIUM amb seient abatible comunitat veïns Barcelona.

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales SPATIUM

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ

Plataforma salvaescales SPATIUM amb seient abatible en una comunitat veïns Barcelona. Es tracta d'una instal·lació realitzada en l'entrada de l'edifici. La plataforma s'ha fixat als graons mitjançant pals, la qual cosa permet utilitzar la guia d'alumini com a passamans. 

SPATIUM és una plataforma salvaescales que ofereix diversos opcionals que permeten garantir una major autonomia i versatilitat. Per exemple, el seient abatible permet a persones majors o amb mobilitat reduïda viatjar assegut, podent pujar i baixar les escales amb major facilitat i seguretat.

Altres casos d'èxit a Barcelona