Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma salvaescales SPATIUM a un bar de Barcelona.

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales SPATIUM

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ

Plataforma salvaescales SPATIUM col·locada en l'exterior d'un bar de Barcelona. La plataforma salvaescales recorre un tram recte d'escales, salvant la distància que separa la porta principal fins a la vorera. 

La guia s'ha fixat als graons a través de pilonas, funcionant també com a barana.

Altres casos d'èxit a Barcelona