Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma salvaescales SPATIUM a Tàrrega

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales SPATIUM

PROVÍNCIA
Lleida

DESCRIPCIÓ

Plataforma salvaescales model SPATIUM col·locat en Tàrrega. Es tracta d'una plataforma apta únicament per a trams rectes d'escala, amb fixació mitjançant pals (possibilitat de fixació a paret o mixta). En aquest cas, la plataforma salvaescales compta amb fixació als graons, la qual cosa permet elevar la guia per poder utilitzar-la com a passamans.

Altres casos d'èxit a Lleida