Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma salvaescales DÉCOR restaurant Sabadell

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales SPATIUM

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ

Plataforma salvaescales DÉCOR instal·lada a l'interior d'un restaurant de Sabadell. La màquina connecta la planta baixa del local amb el nivell subterrani, seguint el costat interior d'una escala en forma de L.

Aquesta plataforma DÉCOR compta amb sistema de fixació mixta (a paret i els graons) que li garantir una estabilitat òptima. A més, s'han escollit les guies i pals de color negre, atribut que li permet passar desapercebuda i fer de passamans quan la màquina aquesta parada.

Altres casos d'èxit a Barcelona