Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma salvaescales DÉCOR a un colegi de Barcelona

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales DÉCOR

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ

Plataforma salvaescales DÉCOR instal·lada en una escala d'un col·legi de Barcelona. Es tracta d'una plataforma amb embarcament lateral que connecta 3 plantes. La guia supera diverses corbes i replans per l'interior de l'escala, seguint la barana existent. 

La plataforma salvaescales DÉCOR ofereix un grau d'intrusió mínim en l'escala, sent una de les plataformes més estretes del mercat. A més, la doble guia pot utilitzar-se com a barana.

Gràcies a aquesta instal·lació, els alumnes que utilitzen cadira de rodes poden accedir a les classes cada dia, sent un exemple d'inclusió i superació de barreres arquitectòniques.

Altres casos d'èxit a Barcelona