Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma salvaescales a Màlaga per a trajecte recte intempèrie

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales SPATIUM

PROVÍNCIA
Málaga

DESCRIPCIÓ

Plataforma salvaescales a Màlaga per a trajecte recte en intempèrie. Aquesta plataforma correspon a un model SPATIUM amb embarqui lateral muntada en l'entrada d'un habitatge. La plataforma connecta la planta baixa de la casa amb el nivell del carrer, salvant un tram recte d'escala.

SPATIUM està fabricada amb elements resistents a la intempèrie, com és l'alumini. Això garanteix el seu correcte funcionament, fins i tot en les situacions més adverses.

Plegada, la plataforma ocupa poc espai i la guia es pot utilitzar com a passamans. En funcionament, s'ajusta a les dimensions de l'escala, aprofitant el màxim espai per al transport de l'usuari.

Altres casos d'èxit a Málaga