Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

PLATAFORMA salvaescales a intempèrie a Rincón de la Victòria, Màlaga

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales SPATIUM

PROVÍNCIA
Málaga

DESCRIPCIÓ

Válida sin barreras proporciona solucions en accessibilitat perquè les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda puguin superar les barreres arquitectòniques que presenta l'entorn. Una d'aquestes ajudes tècniques és la instal·lació d'una plataforma salvaescales.

Aquest és el cas d'aquesta casa particular de Rincón de la Victòria, a Màlaga, on hem instal·lat la plataforma pujaescales SPATIUM. Aquesta plataforma està pensada per a trams d'escala rectes, tant en interior com en intempèrie com aquest cas. Funciona a través d'un sistema de tracció mitjançant cremallera i pinyó, amb aturs magnètics, moviment progressiu i sense sots. A més, funciona amb bateries auto recarregables. També disposa d'un sistema de plegat automàtic per deixar l'escala lliure i una vegada plegada és la plataforma que menor intrusió causa en l'escala del mercat. 

SPATIUM és una solució automàtica, silenciosa i segura que ajuda a millorar la vida de les persones.

Altres casos d'èxit a Málaga