Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma pujaescales SPATIUM exterior a Palafrugell

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales SPATIUM

PROVÍNCIA
Girona

DESCRIPCIÓ

Plataforma pujaescales SPATIUM instal·lada en l'exterior d'una casa de Palafrugell. La plataforma SPATIUM s'adapta perfectament a l'ample de l'escala gràcies a la fixació a paret. L'accés es realitza de manera lateral, és a dir, paral·lel a l'eix de la guia. 

Aquesta plataforma pujaescales és apta solament per a escales rectes, podent-se col·locar tant en espais interiors com a la intempèrie.

Altres casos d'èxit a Girona