Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma pujaescales instal·lada en intempèrie a casa particular de Santander, a Cantàbria

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales SPATIUM

PROVÍNCIA
Cantabria

DESCRIPCIÓ

Hi ha vegades en què l'entorn no està adaptat perquè les persones d'avançada edat o amb mobilitat reduïda puguin accedir amb autonomia pel lloc. És per això, que al mercat existeixen tot tipus d'ajudes tècniques per suprimir les barreres arquitectòniques de la llar. En Válida sin barreras ens encarreguem d'oferir assessorament gratuït i realitzar les instal·lacions que millor s'adaptin a cada situació.

A aquesta casa de Santander, a Cantàbria, hem realitzat la instal·lació d'una plataforma salvaescales model SPATIUM. Es tracta d'una plataforma per a trams rectes que pot instal·lar-se tant en interior com en intempèrie, com la d'aquest cas. Funciona a través d'un sistema de cremallera i pinyó amb aturs magnètics, moviment progressiu i sense sots. A més disposa d'uns sensors de seguretat antiatrapament. Aquesta plataforma té una capacitat estàndard de 250kg.

Totalment automàtica, silenciosa i segura.

Altres casos d'èxit a Cantabria