Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma pujaescales DÉCOR

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales DÉCOR

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ

Plataforma pujaescales DÉCOR instal·lada en una comunitat de veïns de Barcelona. La plataforma s'ha instal·lat canviant l'anterior barana pels pals i les guies. D'aquesta manera, la plataforma pot guanyar l'espai suficient per recórrer diverses plantes de desnivell sense col·lisionar. 

La plataforma DÉCOR és apta només per a escales amb corbes o replans intermedis.

Altres casos d'èxit a Barcelona