Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma pujaescales DÉCOR a Almatret

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales DÉCOR

PROVÍNCIA
Lleida

DESCRIPCIÓ

Plataforma pujaescales model DÉCOR instal·lada en una casa d'Almatret (Lleida). Es tracta d'un projecte complex: per poder guanyar l'espai suficient per poder instal·lar la plataforma va ser necessari adaptar l'escala. Per a això, s'ha canviat la barana existent per la guia i els pals de la plataforma. D'aquesta manera, el propietari pot accedir a la plataforma salvaescales des de la planta superior, al peu de la porta d'entrada. 

Encara que es tracta d'una escala estreta, la plataforma DÉCOR és capaç de de afrontar la corba de 90º (del replà intermedi) i ajustar-se a l'ample de la porta d'entrada del primer pis, facilitant l'accés a l'usuari.

Altres casos d'èxit a Lleida