Instal·lacions realitzades

Elevadors curt recorregut

Plataforma elevadora SUBEO a Roses

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors curt recorregut - Elevador curt recorregut SUBEO

PROVÍNCIA
Girona

DESCRIPCIÓ

Plataforma elevadora SUBEO instal·lada en l'exterior d'una casa particular de Roses (Girona). La instal·lació s'ha realitzat de manera contigua a l'escala existent, sense suprimir-la. D'aquesta manera, els usuaris poden accedir a peu a amb l'elevador.

L'elevador SUBEO és capaç de superar desnivells verticals de fins a 1,8 metres i transportar fins a 340kg de pes.

Altres casos d'èxit a Girona