Instal·lacions realitzades

Elevadors curt recorregut

Plataforma elevadora SUBEO a Navalón

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors curt recorregut - Elevador curt recorregut SUBEO

PROVÍNCIA
Valencia

DESCRIPCIÓ

Plataforma elevadora SUBEO col·locada en l'exterior d'una casa de Navalón (València). SUBEO recorre una distància vertical de 160cm, recorregut que separa la planta baixa de l'habitatge del nivell del carrer. 

La plataforma elevadora SUBEO, en aquest cas, disposa de rampa plegable. Gràcies a això, aquest elevador no requereix fossat, permetent una instal·lació ràpida i sense obres.