Instal·lacions realitzades

Elevadors curt recorregut

Plataforma elevadora SUBEO a Martorell

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors curt recorregut - Elevador curt recorregut SUBEO

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ

Intalación d'una plataforma elevadora model SUBEO en un local comercial de Martorell. La plataforma elevadora es troba situada a l'entrada, amb embarcament lateral a peu de carrer. Gràcies al seu mecanisme i a la qualitat de les seves peces, SUBEO resisteix sense problemes les inclemències de la intempèrie. 

En aquest cas, la plataforma elevadora SUBEO no requereix fossat, factor que permet una ràpida instal·lació de la màquina.

Altres casos d'èxit a Barcelona