Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

Plataforma DÉCOR a un local de Barcelona

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales DÉCOR

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ

Plataforma salvaescaler DECÓR instal·lada en una botiga de decoració al centre de Barcelona. La plataforma afronta un tram amb corba i una tram d'escala de planta baixa a subterrani. 

La guia de la plataforma va obligar a canviar l'anterior barana, permetent oferir una solució doble: estalviar espai per al moviment de la màquina i oferir un punt de suport a manera de nova barana.

 

Altres casos d'èxit a Barcelona