Instal·lacions realitzades

Elevadors curt recorregut

Muntatge d'un elevador de curt recorregut SUBEO a comunitat de veïns de Terrassa, a Barcelona

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors curt recorregut - Elevador curt recorregut SUBEO

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ
A Válida sin barreras som conscients dels problemes diaris als quals s'enfronten la gent d'avançada edat o discapacitat. Sabem que sovint l'entorn presenta barreres arquitectòniques difícils de superar per a aquest col·lectiu, és per això que busquem la millor solució salvaescales per millorar la vida de les persones. 
 
A aquesta comunitat de veïns de Terrassa (a Barcelona) necessitaven salvar un petit desnivell per arribar fins a l'ascensor, en aquesta ocasió la millor opció era la instal·lació d'un elevador de curt recorregut SUBEO. Aquest elevador serveix per salvar desnivells de fins a 1.828mm tant en ambients interiors com en intempèrie. El mini-elevador SUBEO funciona a través de corrent elèctric. Disposa d'un sistema de seguretat antiatrapament sota la plataforma. És molt ràpid d'instal·lar i no necessita fossat.

És un elevador còmode i segur que canviarà la vida dels usuaris que l'utilitzin.

Altres casos d'èxit a Barcelona