Instal·lacions realitzades

Elevadors curt recorregut

Instal·lació d’un elevador Vectio a comunitat de veïns Segovia

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors curt recorregut - Elevador curt recorregut VECTIO

PROVÍNCIA
Segovia

DESCRIPCIÓ

Válida sin barreras ha instal·lat un elevador a Segovia model VECTIO a una comunitat de veïns. Aquest elevador s’ha muntat a l’entrada d’un edifici d’habitatges per salvar un tram d’escales. La seva instal·lació s’inclou en un projecte de rehabilitació i de millora de l’accessibilitat, pensat perquè persones amb mobilitat reduïda o amb cadira de rodes puguin entrar i sortir amb total seguretat.

L’elevador Vectio és una de les millors solucions verticals per a espais reduïts. Aquest elevador vertical salva una distància d’uns 1,8 metres, però tot i això, és capaç d’arribar els 3 metres. La cabina de vidre del model VECTIO és elegant i discreta, el que permet el pas de la llum natural.

És important remarcar que la seva instal·lació no requereix obres ni la realització d’un fossat. Funciona amb una central hidràulica amb electrovàlvula d’arrencament i parada progressiva i el terra és antilliscant. Una de les millors opcions per fer que una entrada d’una comunitat de veïns sigui accessible de forma segura i funcional.