Instal·lacions realitzades

Elevadors curt recorregut

Elevador Vectio instal·lat a comunitat de veïns a Madrid

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors curt recorregut - Elevador curt recorregut VECTIO

PROVÍNCIA
Madrid

DESCRIPCIÓ

Moltes vegades, entre l’entrada d’un bloc de pisos i l’ascensor, pot haver-hi un petit tram d’escales. Per poder acabar amb aquestes barreres arquitectòniques i fer accessible la comunitat de veïns, Válida sin barreras, ha instal·lat una plataforma elevadora a l’entrada d’una comunitat de veïns de la ciutat de MADRID, amb la finalitat que les persones amb mobilitat reduïda o discapacitat, puguin entrar i sortir amb total seguretat i autonomia.

L’elevador Vectio és una de les millors solucions verticals per a espais reduïts, ja que salva una distància vertical de fins a 3 metres i el seu disseny estètic i funcional no danya l’ambient de l’entrada.

La cabina de vidre és elegant i discreta, la qual cosa permet el pas de la llum natural. A més, no requereix obres per ser instal·lat ni fossat. Funciona amb una central hidràulica amb electrovàlvula d’arrencada i parada progressiva i el sòl és antilliscant i de goma. D’aquesta forma, és una de les millors opcions per fer que una entrada d’una comunitat de veïns sigui accessible de forma segura i funcional

Altres casos d'èxit a Madrid