Instal·lacions realitzades

Elevadors curt recorregut

Elevador VECTIO galeria de vidre Palencia

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors curt recorregut - Elevador curt recorregut VECTIO

PROVÍNCIA
Palencia

DESCRIPCIÓ

Elevador VECTIO en una galeria de vidre d'una casa de Palencia, en el municipi d'Oms de Ojeda. Es tracta d'una instal·lació en interior, quedant la màquina semiexposada a les condicions climàtiques. Gràcies als components d'aquest elevador, és possible instal·lar-ho en interior o intempèrie indiferentment. 

VECTIO és un minielevador amb recorregut vertical de fins a 3 metres. S'impulsa gràcies a un masteler que, fixat a la paret, mou la cabina d'una manera completament segura i estable.

Altres casos d'èxit a Palencia