Instal·lacions realitzades

Elevadors curt recorregut

Elevador SUBEO a Badalona

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors curt recorregut - Elevador curt recorregut SUBEO

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ

Elevador de curt recorregut SUBEO col·locat en una casa particular de Badalona. L'elevador salva una distància vertical equivalent a 6 graons, connectant la planta baixa amb un passadís elevat. 

En aquest cas, l'elevador SUBEO compta amb embarqui únicament lateral. Disposa de posades amb finestra i comandament a distància amb clau de seguretat.

Altres casos d'èxit a Barcelona