Instal·lacions realitzades

Elevadors curt recorregut

Elevador de curt recorregut SUBEO instal·lat a comunitat de veïns de Barcelona

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors curt recorregut - Elevador curt recorregut SUBEO

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ

Et costa pujar i baixar les escales de la teva comunitat de veïnsVálida sin barreras t'ofereix solucions per millorar l'accessibilitat com són la instal·lació d'un elevador de curt recorregut

El minielevador proporciona solucions perquè les persones en cadira de rodes o discapacitat puguin accedir sense dificultat al seu habitatge

En aquesta comunitat de veïns de Barcelona, s'ha instal·lat un elevador vertical model SUBEO el cúal ajuda a superar els graons de l'entrada per arribar fins a l'ascensor. Aquest minielevador funciona amb corrent elèctric i serveix per salvar desnivells verticals de fins a 1.828 mm. La base de la plataforma en material antilliscant. Disposa d'un sistema de seguretat antiatrapament sota la plataforma. La instal·lació d'aquest elevador es pot realitzar en interior o intempèrie

Válida sin barreras és sinònim de garantia de qualitat.

Altres casos d'èxit a Barcelona