Instal·lacions realitzades

Elevadors curt recorregut

Elevador de curt recorregut instal·lat a un hotel de Sant Feliu de Guíxols, a Girona

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors curt recorregut - Elevador curt recorregut EXTULI

PROVÍNCIA
Girona

DESCRIPCIÓ

Una part molt important per poder aconseguir un oci accessible a tots els usuaris és garantir l'accessibilitat dels establiments hotelers. Millorar l'accessibilitat de les instal·lacions suposa la possibilitat d'obrir-se a un major nombre de persones i fer la seva vida més fàcil i segura.

En aquest hotel de Sant Feliu de Guíxols, a Girona, Válida sin barreras ha realitzat la instal·lació d'un elevador de curt recorregut EXTULI. És un minielevador amb sistema de “tisores” previst per transportar persones, dempeus o en cadira de rodes. Pot ser instal·lada tant a l'interior com en la part externa dels edificis. Les seves característiques tècnic-constructives fan d'ell el producte ideal per superar desnivells, amb un màxim d'1,6 metres, tals com la connexió amb replans d'entrepisos o altres accessos desnivellats respecte de la planta baixa.

Amb el salvaescales EXTULI, els clients amb discapacitat o d'avançada edat podran realitzar un trajecte còmode, segur i silenciós.