Instal·lacions realitzades

Elevadors curt recorregut

Elevador de curt recorregut EXTULI a farmàcia de Barcelona - Válida sin barreras

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors curt recorregut - Elevador curt recorregut EXTULI

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ

Existeixen molts locals que no són accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda o que van en cadira de rodes. El treball de Válida sin barreras és proporcionar solucions tècniques que millorin aquest aspecte, suprimint les barreres arquitectòniques de l'entorn i d'aquesta manera, contribuir a fer una societat més inclusiva.

En aquesta farmàcia de Barcelona hem instal·lat un elevador de curt recorregut model EXTULI. Es tracta d'una plataforma elevadora amb sistema de “tisores” per a transportar persones que es desplacin dempeus o en cadira de rodes. Les seves característiques tècnic-constructives fan d'ella el producte ideal per a superar desnivells, amb un màxim de 1,6 metres, tals com la connexió entri amb replans d'entrepisos o altres accessos desnivellats respecte de la planta baixa. Pot instal·lar-se en interior i intempèrie i la base de la plataforma és d'alumini estriat antilliscant.

Una solució perfecta per a fer accessible un entorn concorregut.

Altres casos d'èxit a Barcelona