Instal·lacions realitzades

Elevadors curt recorregut

Elevador curt recorregut Subeo instal·lat a comunitat de veïns de Madrid

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors curt recorregut - Elevador curt recorregut SUBEO

PROVÍNCIA
Madrid

DESCRIPCIÓ

Válida sin barreras ha instal·lat un elevador de curt recorregut SUBEO a la part exterior d’una comunitat de veïns de la ciutat de Madrid. Es tracta d’un elevador de curt recorregut que salva una distància vertical de fins a 1,8m. En aquest cas, permet connectar el nivell del carrer amb la planta superior, la de l’entrada de l’edifici.

Aquesta instal·lació té com a finalitat que les persones amb mobilitat reduïda o que es desplacen en cadira de rodes puguin entrar i sortir de la comunitat de propietaris sense cap problema i de forma autònoma.

Els elevadors de curt recorregut poden necessitar fossat, però l’elevador SUBEO no. Gràcies a la seva rampa plegable, s’adapta al rasant sense necessitat d’obres ni modificacions. Per això, és una solució que pot instal·lar-se amb més rapidesa

Altres casos d'èxit a Madrid