Instal·lacions realitzades

Elevadors curt recorregut

Elevador amb estructura prefabricada a Valladolid model VECTIO

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors curt recorregut - Elevador curt recorregut VECTIO

PROVÍNCIA
Valladolid

DESCRIPCIÓ

Elevador amb estructura prefabricada muntat a Valladolid. Es tracta d'un model VECTIO, una solució vertical que permet salvar distàncies verticals de fins a 3 metres. Col·locat en el forat de l'escala, permet connectar la planta baixa amb el primer pis. 

VECTIO permet diverses configuracions, donada la seva estructura compacta i al fet que sigui un model apte per a interior i intempèrie. D'aquesta manera, pot instal·lar-se en espais d'ús públic o privat, connectant desnivells inferiors a 3 metres. A més, si disseny, elegant i discret, permet integrar-ho fàcilment en multitud d'espais.

Altres casos d'èxit a Valladolid