Instal·lacions realitzades

Cadires pujaescales

Cadira pujaescales SOCIUS en una casa particular de la ciutat de Tarragona

MODEL DEL PRODUCTE
Cadires pujaescales - Cadira salvaescales SOCIUS

PROVÍNCIA
Tarragona

DESCRIPCIÓ

És freqüent veure llocs amb escales que presenten barreres arquitectòniques per a gent d'avançada edat o mobilitat reduïda. És per això que al mercat existeixen diferents ajudes tècniques per salvar aquestes barreres, una és la instal·lació d'una cadira salvaescales

En aquesta casa particular de Tarragona, s'ha realitzat la instal·lació d'una cadira pujaescales model SOCIUS, ideal per a trams d'escala amb corbes i feta a mida. És una cadira molt estable i segura gràcies a la seva doble guia i el seu doble motor de tracció. Funciona a través d'un botó de palanca situat en el reposabraços, que en deixar pressionat, la cadira es mou per la guia cap a l'adreça que es vol. També disposa de dos comandaments a distància per cridar la cadira en qualsevol punt de l'escala. A més, disposa d'un sistema de plegat per deixar espai als altres usuaris. 

Válida sin barreras proporciona la solució adaptada a cada necessitat per dotar d'autonomia a l'usuari.

Altres casos d'èxit a Tarragona