Instal·lacions realitzades

Cadires pujaescales

Cadira puja escales a Màlaga model SOCIUS

MODEL DEL PRODUCTE
Cadires pujaescales - Cadira salvaescales SOCIUS

PROVÍNCIA
Málaga

DESCRIPCIÓ

Cadira puja escales instal·lada a Màlaga, model SOCIUS. Es tracta d'una instal·lació amb recorregut multiplanta en una comunitat de veïns. El puja escales connecta el nivell del carrer amb el del segon altell de l'entrada. D'aquesta manera, és possible dotar d'accessibilitat els diferents nivells d'aquest espai.

D'altra banda, la cadira puja escales SOCIUS ofereix una gran capacitat d'adaptació, ajustant-se a la majoria d'escales i formes. Per exemple, en aquesta instal·lació pot realitzar el trajecte complet sense entorpir l'obertura de la porta principal de l'edifici. A més, s'ha muntat per garantir el major espai lliure a peu en l'escala. 

Gràcies a aquesta màquina, els veïns d'aquest edifici poden gaudir d'una major accessibilitat al seu edifici. 

Altres casos d'èxit a Málaga