Instal·lacions realitzades

Elevadors llarg recorregut

Ascensor pneumàtic Cerdanyola Vallès - Barcelona model ÁGILE

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors llarg recorregut - Ascensor AGILE

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ

Ascensor pneumàtic en Cerdanyola Vallès - Barcelona modelo ÁGILE. S'ha instal·lat a l'interior d'una casa particular, aprofitant un buit existent. ÁGILE disposa d'estructura pròpia, en forma de cilíndrica, facilitant la seva instal·lació. D'aquesta manera, es pot muntar més ràpid, evitant la necessitat d'obres.

ÁGILE no requereix fossat per ser instal·lat i en ser una solució vertical lleugera, pot muntar-se en duplex o tríplex. 

En aquest cas, l'ascensor permet connectar la planta baixa amb el primer i el segon pis de l'habitatge. S'ha col·locat en el cel obert existent per muntar l'ascensor, on entre cómodament. A més, en tractar-se d'una estructura panoràmica, s'aprofita la llum natural.

Altres casos d'èxit a Barcelona