Instal·lacions realitzades

Elevadors llarg recorregut

Ascensor hidràulic ASCENDO en local comercial Sabadell

MODEL DEL PRODUCTE
Elevadors llarg recorregut - Ascensor ASCENDO

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ

Ascensor hidràulic ASCENDO en local comercial Sabadell - Barcelona. Es tracta d'una solució vertical que serveix per connectar la planta baixa amb el subterrani - magatzem. Rep així un ús combinat, per al transport de persones i mercaderies

Per poder muntar-ho, ha estat necessari construir un un caixó d'obra a l'edifici existent. D'altra banda, el sistema d'elevació per tracció hidràulica no precisa sala de màquines i la seva estructura és molt compacta. Per això, és una solució ideal per a espais reduïts que precisin un ascensor compacte. 

ASCENDO és un ascensor amb un ampli rang d'opcionals i acabats. Això permet integrar-ho en multitud d'ambients.

Altres casos d'èxit a Barcelona