Instal·lacions realitzades

Plataformes pujaescales

A Sabadell, plataforma elevadora Spatium per salvar 3 escalons

MODEL DEL PRODUCTE
Plataformes pujaescales - Plataforma salvaescales SPATIUM

PROVÍNCIA
Barcelona

DESCRIPCIÓ

Plataforma salvaescaleras per superar tres graons en habitatge situat a Sabadell, Barcelona.

La plataforma Spatium és una de les opcions més demandades del mercat perquè ocupa molt poc espai, és estètica i molt funcional. En aquest cas, està ancorada als graons, però també pot anar ancorada a la paret.

Spatium s'instal·la sempre en escales rectes, tant d'interior com d'intempèrie. Si s'ha de salvar una escala corba, el seu equivalent quant a qualitat i estètica és la plataforma salvaescaleras Spatium.

Les guies d'aquest plataforma són d'alumini, i el moviment es realitza de manera progressiva i sense sots.

Altres casos d'èxit a Barcelona