10/02/2017

Rampes per a cadires de rodes: requisits per ser accessibles

 

Una de les solucions en accessibilitat més comunes són les rampes per a cadires de rodes. Existeixen versions fixes o mòbils i es poden fabricar en materials diversos. Això permet instal·lar-les en multitud d'espais: locals comercials, en cases, comunitats de veïns… Però no totes les rampes són vàlida.

Rampes per a cadires de rodes: com complir amb la normativa sobre accessibilitat?

Quan es considera una rampa amb un pendent molt pronunciat? Quina amplària han de tenir? Com ha de ser la superfície? Malgrat la seva simplicitat, la realització d'una rampa no pot ser improvisada si volem que sigui accessible. Hem de tenir en compte que si va a ser utilitzada per una persona en cadira de rodes, ha d'ajustar-se a les seves necessitats i moviments. 

Durant anys es van realitzar rampes per a cadira de rodes sense seguir un patró o norma, per la qual cosa moltes d'elles no eren vàlides. De fet, encara avui existeix certa confusió a l'hora de saber com han de ser aquestes rampes i que mesurades han de complir. Per això, des de l'Administració es va marcar una normativa que estableix com han de ser les rampes per a persones amb discapacitat. Entitats com el CERMI assenyalen clarament les seves característiques: 

- La rampa ha de tenir una superfície antilliscant que impedeixi derrapatges o que patinin les rodes.

- L'ample mínim de la rampa ha de ser de 120cm, preferiblement recta o amb un pendent molt lleuger.

- La rampa ha de disposar d'alguna vorada o sortint que impedeixi el descarrilament de la cadira. Aquesta vorada hauria de tenir com a mínim 12 centímetres d'altura. 

- La zona de l'embarcament i desembarcament de la rampa han d'estar pensats per facilitar un accés còmode i suau en cadira de rodes. Per això, s'estableix que han d'estar lliures d'obstacles o elements que sobresurti, deixant espai suficient com per descriure una circumferència 150cm. Aquesta distància permetria un gir complet de l'usuari en cadira de rodes.

- La rampa no ha d'excedir d'una inclinació d'un 2% o més de manera transversal. En altres paraules, la superfície de la rampa ha d'estar a nivell, evitant així possibles bolcades o caigudes. 

- Al costat de la rampa ha d'haver-hi un doble passamans, un a cada costat. Aquests sobresortiran 30 cm de la longitud de la rampa, facilitant així l'entrada i sortida. 

- Els passamans situats a cada costat de la rampa han de situar-se a altura entre 90 i 105 cm, i 70 i 85 respectivament. 

- Cap rampa superarà els 9 metres de llarg. En cas contrari, seria molt difícil poder superar per a una persona amb discapacitat. En cas necessitar una longitud major, es realitzessin diferents trams separats amb replans. Aquests hauran d'ajustar-se a les característiques citades anteriorment. 

- D'altra banda, en recorreguts menors a tres metres, el pendent haurà de ser inferior a 10%. Si la rampa presenta una longitud de 3 a 6 metres, serà d'un 8%. En cas de ser més llarga (fins a 9 metres) el pendent no excedirà els 6%. 

Cal assenyalar que el grau d'inclinació és un dels factors més importants. Si el pendent és massa pronunciada, requerirà un sobresforç per a l'usuari de la cadira de rodes, arribant a posar en risc la seva estabilitat. 

Per fer-nos una idea aproximada, per cada graó (d'uns 20cm d'alt) hauríem de tenir dos metres de rampa. Si per exemple, hem de salvar 5 esglaons, necessitarem una rampa de 10 metres.

Si les dimensions no ho permeten, una alternativa per complir amb la normativa d'accessibilitat són els salvaescaleras i elevadors. Existeixen models per a la majoria de situacions i usos. A més, no requereixen obres en molts casos, per la qual cosa la seva instal·lació és ràpida i neta. 

Si busques solucions en accessibilitat, salvaescaleras, elevadors o ascensors; truca'ns: 900 414 000.