Informe: Obstacles als quals s'enfronten les persones amb discapacitat

 

Font: News Tercera Edad.

Actualitat