Gente gran autònoma

 

Font: Televisió de Catalunya.

La nostra societat està envellint i per això es fa necessari promoure l'autonomia de la gent gran perquè pugui participar activament en la societat. Però cada vegada hi ha més avis sols, en la vora de la pobresa, i necessiten suport social per viure amb dignitat.

Actualitat