• Barems de discapacitat: Com calcular el grau de minusvalidesa

Barems de discapacitat: Com calcular el grau de minusvalidesa

 

Quins barems de discapacitat existeixen? Com podem calcular el grau de minusvalidesa?

 

La discapacitat ve determinada per diferents condicions físiques, mentals i/o sensitives que impedeixen o limiten a la persona a desenvolupar certes tasques de manera autònoma.

Per a valorar el grau de discapacitat, es realitza una valoració sobre les tasques bàsiques de la vida diària que pot o no fer la persona, el temps que empra per a la seva realització o si necessita assistència.

En aquest article t'expliquem com es calcula el grau de discapacitat de les persones.

 

Potser t'interessa: Taula de malalties per a incapacitat permanent absoluta 

 

 

Com calcular el grau de minusvalidesa

 

Per a avaluar els diferents graus de discapacitat d'una persona, es valoren una sèrie de factors com els punts de tall suggerits per alguns autors per a facilitar la interpretació.

Entre ells, es valoren elements com:

· Menjar: la persona és dependent, necessita ajuda o és independent

· Rentar-se, banyar-se: la persona és dependent o independent

· Vestir-se: la persona és independent, necessita ajuda o dependent

· Arreglar-se: la persona és independent o dependent

· Control de femta/orina: la persona és continent, incontinent o té algun accident ocasional

· Traslladar-se butaca/llit: la persona és independent, necessita una ajuda mínima, gran ajuda o és dependent

· Pujar i baixar escales: l'usuari és independent, necessita ajuda o és dependent

 

A partir d'aquest estudi, es classifiquen en diferents fases depenent del percentatge de discapacitat:

 

GRAU 1: Discapacitat nul·la

(no hi ha percentatge)

 

GRAU 2: Discapacitat lleu

(entre l'1 i el 24%)

 

GRAU 3: Discapacitat moderada

(entre el 25 i el 49%)

 

GRAU 4: Discapacitat greu

(entre el 50 i el 70%)

 

GRAD0 5: Discapacitat molt greu

(75%)

 

 

Beneficis del grau de discapacitat

 

Si el resultat és igual o superior al 33% i disposes del certificat de Minusvalidesa, pots accedir a una sèrie de beneficis i ajudes per a facilitar una mica el dia a dia de la persona afectada.

Quan el sol·licitant té un grau del 65% o més, a part dels beneficis que es poden optar quan tens un 33%, també es pot accedir a una sèrie de bonificacions extres.

 

 

Barem de mobilitat

 

Aquest barem és diferent al grau de minusvalidesa, en aquest cas, s'estudia la capacitat motora de la persona. Si la persona afectada va en cadira de rodes, depenen de dos bastons per a deambular o pot caminar però presenta conductes agressives o molestes de difícil control (deficiències mentals) significa que té deficiències de mobilitat.

Si l'afectat no es troba en cap dels tres casos anteriors, ha d'estudiar-se el grau de limitació que té la persona, si no té, si és lleu, greu o molt greu:

· Deambular per un terreny pla.

· Deambular en terreny amb obstacles.

· Pujar o baixar un tram d'escales.

· Sobrepassar un graó de 40cm.

· Sostenir-se en peus en una plataforma d'un mitjà normalitzat de transport.

 

En aquest sentit, si el barem de mobilitat és positiu, l'usuari pot beneficiar-se de diverses ajudes especials com disposar de la targeta especial d'estacionament en zones reservades, ajudes per a l'adaptació del vehicle, entre altres.

Actualitat